Fågeltoftakärret

Fika i ett hav av prunkande blomster med utsikt över ett böljande och inbjudande landskap rikt på sällsynta trollsländor och med chans på mycket mer.

Platsen saknar namn på kartor men en del källor kallar det för Kulladals kärr. Andra refererar till området som Fågeltoftakärret eller helt enkelt ”kärret vid Fågeltofta”. Området består huvudsakligen av öppen och betad hagmark i ett böljande och inbjudande landskap. I den norra delen tar prunkande torrängsbackar vid och från dessa har man fin utsikt över den största av de tre våtmarkerna.

Gulfläckad ängstrollslända

Naturvärden
Området är inte välbesökt så det finns säkerligen mycket kvar att här upptäcka. I de öppna markerna och särskilt på de torrare delarna växer backtimjan och jungfrulin. Under en period lyser markskiktet lilarött av stora bestånd av tjärblomster. I och kring kärren hittas flädervänderot, gul svärdslilja, ängsbräsma med mera.

Kärren är mycket grunda och kan helt torka ut under heta somrar. En del fåglar som olika vadare rastar här under våren då kärret är blött. De ganska få år som det är blötare under sensommar och tidig höst kan det också rasta en del vadare.

Annars är det inte minst trollsländor som platsen numera är känd för. Flera allt mer sällsynta arter är nämligen knutna till grunda våtmarker som torkar ut. På våren påträffas trevliga arter som griptångsflickslända och mindre kustflickslända. De två likartade arterna spjut- och månflickslända ses här pedagogiskt nog tillsammans vilket ger chans till goda jämförelser. Lite senare under våren kan kraftig smaragdflickslända vara mycket talrik. Under sensommaren och inpå hösten är gulfläckad ängstrollslända vanlig. Samtliga här nämnda arter är minskande i stort i hela Europa.

Besökstips
I närbelägna Skåne-Tranås finns ett franskt café, vandrarhem, lyxrestaurang och en chokladfabrik.

Vägbeskrivning
Alldeles intill väg 19 mellan Tomelilla och Brösarp, strax norr om Skåne-Tranås, ligger ett fint kärr lättillgängligt och inbjudande (se karta här). Det är inte helt enkelt att parkera, men det finns några fickor ute vid vägen. Kollektivt kan man ta buss, då SkåneExpressen 4 stannar i Fågeltofta och därifrån är det inte långt att gå. Man måste ta sig över eller under ett staket, och stövlar rekommenderas då man får bäst utbyte av kärret genom att gå ut i det. Annars är det lättillgängligt, och fika intar man förslagsvis på den lilla åsen alldeles norr om kärret.

Tänk på/notera
Kor betar här under delar av året så ta inte med dig hund.

Läs mer 
Tomelilla kommun

Text & bild Magnus Billqvist