Fyledalen

Den nästan två mil långa Fyledalen är en skånsk pärla som ligger dold i det sydostskånska landskapet, som en mussla som ruvar på en hemlighet. Du ser nämligen inte dalen på avstånd, den stora majoriteten som svischar förbi längs väg 11 och 19 har inte den blekaste aning om vilken rikedom som döljer sig bortom bilens horisont.

Naturvärden
I och kring dalen finns många olika naturtyper vilket borgar för en stor artrikedom. Områdets rovfåglar är kända långt utanför landets gränser, vilket en strid ström av danska, tyska och holländska besökare vittnar om. Mindre känt är områdets vackra sandödlor, tutande klockgrodor och pastellfärgade lövgrodor. Längs Fyleån, som rinner i dalens mitt, dansar blänkande jungfrusländor fram och åter, en lockande munsbit för vattendragets forsärlor. En riktig klenod är den mycket sällsynta nyckelpigespindeln som den med stor kunskap eller ännu större tålamod kan påträffa i Fyledalen.

Även floran är av intresse, inte minst på grund av dalens rikkärr, vars orkidéer lyser upp under sommaren. Vill man uppleva en riktigt ovanlig flora rekommenderas intilliggande reservatet Benestads backar.

Besökstips
Fyledalen kan vara givande året om, beroende på vad du vill uppleva. Rovfåglar ses exempelvis hela året. Områdets fladdermöss och trollsländor upplevs från vår till tidig höst.

Allra bäst upplevs dalen till fots, eller varför inte från en dressin? Det senare är ett annorlunda sätt att angöra Fyledalen på, se mer om det här.

Det finns flera skogsvägar och leder att utforska dalen genom. Se informationsskyltar på plats eller på kartan här.

Vägbeskrivning
Fyledalen ligger sydväst om Tomelilla. Åker man kollektivt och vill vandra kan man hoppa av bussen på någon av hållplatserna längs väg 19 eller 11 och åka hem från en annan hållplats. Det finns flera angöringsplatser, som parkeringar vid Nyvång eller vid Stenby.

Tänk på
Området är naturreservat, med därtill kopplade föreskrifter. Du får till exempel inte ställa upp husvagn/husbil över natten eller rida och cykla utanför befintliga vägar. Se mer vad som gäller i just Fyledalen här.

Tänk på att parkera så andra kommer förbi; det kan på sina ställen vara trångt längs vägen.

Se mer här:
Karta med leder med mera
Länsstyrelsen