Gislövs stjärna

Gislövs stjärna. Foto: Magnus Billqvist.Sida under produktion okt 2020

”Stjärnan” utgörs av ett mycket för ögat tilltalande område med stor variation på ganska lite yta. Det är ett grod- och fågelparadis, där man under våren hör sällsynta grodor slåss om utrymmet i fågelkören.

Det finns två lövskogsdungar med vacker våraspekt och en del äldre träd. Mellan dessa rinner en bäck i ett öppet beteslandskap omgivet av en mosaik av mindre våtmarker, hällmarker, kärr med mera. Flera rester av stenbrott kan hittas och de groparna är idag vattenfyllda.

Kärren är rika och mängder med orkidéer lyser med sin prakt, liksom flera arter trollsländor som ses bäst vid de öppna vattenytorna.

Det finns en del stängsel som kan vara svårforcerade men i övrigt leder stigar runt och genom den stora dungen och väl ute på den öppna delen är det inga problem att ta sig fram.