Gislövs stjärna

Foto Magnus BillqvistDe som besöker Stjärnan behåller det nog för sig själv, för hur kan detta oerhört vackra område annars vara så okänt?

”Stjärnan” utgörs av ett för ögat mycket tilltalande område med stor variation på ganska lite yta. Det finns två lövskogsdungar med vacker våraspekt och en del äldre träd. Mellan dessa rinner en bäck i ett öppet beteslandskap omgivet av en mosaik av mindre våtmarker, hällmarker, kärr med mera. Flera rester av stenbrott kan hittas och groparna är idag vattenfyllda.

Oktoberdag i lunden.

Naturvärden
Detta är ett grod- och fågelparadis, där man under våren hör sällsynta grodor slåss om utrymmet i fågelkören. Kärren är rika och mängder med orkidéer lyser med sin prakt, liksom flera arter trollsländor som ses bäst vid de öppna vattenytorna vilka består av före detta stenbrott. På våren täcker enorma vitsippsmattor ädellövskogens markskikt. Lungört och mattor med svalört finns också här, och på en del gamla, grova ekar kan den stora, köttigt röda oxtungssvampen hittas.

Området är mycket varierat, med utöver det som redan nämnts även partier med torrängsflora, öppna hällmarker och en frodig hassellund.

Besökstips
Det är lätt att ta sig runt skogen eftersom där finns en markerad stig. Det kan vara svårare att hitta ut i betesmarkerna på grund av stängsel men det finns grindar eller motsvarande. Besök Stjärnan ganska tidigt på våren när våraspekten är som finast men också under försommaren, då grodor och fåglar är mer aktiva. Då har också områdets trollsländor börjar flyga.

Oktoberfärger.

Vägbeskrivning
Det är skyltat till området från vägen mellan Borrby och Simrishamn. Följ denna till vägen tar slut för då har du anlänt till en stor P-plats. Skälet till detta är att där ligger en idrottsplats samt en dansbana. Utgå därifrån.

Tänk på/notera
Det finns en del stängsel som kan vara svårforcerade men i övrigt leder stigar runt och genom den stora dungen och väl ute på den öppna delen är det inga problem att ta sig fram. Om där finns betesdjur så ta inte med dig hund.

Övrigt
Är du ändå i trakten så missa inte kuststräckan mellan Skillinge och Gislövshammar.

Läs mer
– Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lunds Botaniska Förening 2003.
– Naturpärlor på Österlen – en utflyktsguide. Adoxa 2006.
– Natur på Österlen. Naturvårdsprogram Simrishamns kommun. 2010.

Text & bild Magnus Billqvist

Gislövs stjärna. Foto: Magnus Billqvist.