Grundsjön

Grundsjön. Foto: Magnus Billqvist.Grundsjön är en mycket lättillgänglig skogstjärn i nordöstra Skåne/västra Blekinge (gränsen går rakt över sjön) som utgör ett veritabelt paradis för trollsländor. Dessutom är det ett handikappanpassat fiskevatten, och det finns fasta såväl som flytbryggor och landgång i trä. Allt detta gör förstås att det är enkelt för trollsländeskådare att komma åt och se arterna som patrullerar över sjön.

Beskrivning
Grundsjön är en skogstjärn i nordöstra Skåne/västra Blekinge (gränsen går rakt över sjön) som under 2010 blev sjön känd genom upptäckten av bred kärrtrollslända, en art som i Skåne är ytterst sällsynt. Det är kärrtrollsländorna som gör att man åker dit. Kring sjön finns minst fyra arter: myrtrollslända, pudrad kärrtrollslända, bred kärrtrollslända samt citronfläckad kärrtrollslända.

Ingen annanstans i Skåne kan man idag hitta både pudrad och bred kärrtrollslända, och chanserna är goda att även nordisk kärrtrollslända finns i området. Tvåfläckad trollslända, mindre rödögonflickslända och större ängstrollslända är andra spännande arter vid Grundsjön.

Besökstips
Bred kärrtrollslända. Foto: Magnus Billqvist.För att hitta bred kärrtrollslända rekommenderas kikare, då de gärna sitter på näckrosor en bit ut i vattnet. Gå runt sjön för att via bryggorna spana av de näckrosor som är solbelysta. Kring hela sjön finns det ganska hög skog vilket gör att delar av vattnet skuggas. Sök dig därför gärna bort till det sydöstra hörnet av sjön, där det finns gungfly och lite mer öppna miljöer.

Vägbeskrivning
Kör väg 116 norrut från Bromölla. Ta av vid skylt mot Leingaryd. Följ grusvägen tills det kommer en skylt som visar vägen till Grundsjön. Man kan ta sig till Grundsjön med buss också. Ta dig till Sölvesborg med t ex Öresundstågen som går regelbundet och ganska ofta alla dagar. Sedan buss 434 som går från Sölvesborgs Resecentrum till hållplats Hålabäck Gammalstorp på blott tolv minuter. Därifrån är det endast en dryg kilometer att gå till Grundsjön.

Sjön är mycket lättillgänglig då den utgör en rastplats på både Blekingeleden och Kust till kustleden. Detta innebär också, att det finns parkering, grillplatser och soptunnor. Dessutom är det ett handikappanpassat fiskevatten, varför det finns tolv flytbryggor, tre fasta bryggor samt landgång i trä till en brygga med räcke runtom.

Tänk på/notera
Vid parkeringen finns toaletter och sopkärl. Delar av sjöns bryggor är handikappanpassade. Tänk på att Grundsjön är ett fiskevatten så bär du på trollsländehåv kan det dra till sig blickar. Var i så fall tydlig och berätta varför du är där.

Övrigt
Besök även gärna Siesjön som ligger norr om E22:an vid Valje, en dryg halvmil från Grundsjön. Leta dig fram till sjön och parkera där det passar. Intressanta arter här är mindre rödögonflickslända, kilfläckslända, tidig mosaikslända, citronfläckad kärrtrollslända och större ängstrollslända. Kraftig smaragdflickslända finns intill en bäck i byn Paradiset, en halvmil sydsydväst från Grundsjön sett.

Källor
Trollsländebloggen

Se mer här
Skåneleden
fiska i Grundsjön

Magnus Billqvist