Guidning och vandring

En vandring i Hörjelgårdens marker tar ca två timmar. Vi ser det äldre landskapets inägor och utmark. Här finns de äldre markerna både bevarade och återskapade genom olika forskningsprojekt. Denna forskning följer nu utvecklingen. Hur fick man markerna att ge både hö och säd år efter år, i en tid före konstgödsel och traktorer? Hur påverkades landskapet av människan på 1700-talet jämfört med idag? Varför var detta landskap så rikt på blommande växter och djur?

Upptäck den biologiska mångfald som kännetecknar det gamla kulturlandskapets marker. Se den skånska stubbskottsängen, silängen, de små åkertegarnas grödor och den vackra betade utmarken. Varje årstid har sina guldkorn. Du kan få se lövgroda, vattensalamander, orkidéer, mandelblom, blommande vildapel, slån och hagtorn och njuta av vårfåglarnas konsert. I augusti vajar rågen manshög och gladan glidflyger på jakt efter byte.

Grupper guidas av en ekolog från Hörjelgården.

GUIDNING PÅ EGEN HAND
Du är välkommen att guida en grupp på egen hand på Hörjelgården. Anmäl vilken dag ni önskar komma senast en vecka innan besöket. Avgift för egen guidning med grupp är 1000 kr.

Som privatperson är du alltid välkommen att vandra på egen hand utan kostnad. Vid informationsskylten och entréhuset i början av Natur- och kulturstigen finns en stigbroschyr som leder dig runt i markerna. Ute på Hörjelgården finns kartor och mer information.