Hagstad äng

Några kilometer på slingriga vägar nordost om Södra Rörum ligger den lilla byn Hagstad. Inne i byn finns en mycket artrik äng som varsamt hanteras av de intillboende.

På ängen återfinns närmare 200 arter kärlväxter, varav flera är mindre vanliga. Aklejruta, slåttergubbe och några orkidéer utgör exempel på sådana. En del gamla och idag närmast försvunna åkerogräs, som klätt, kan också ses, vilket tyder på att det såtts in växter. En artlista över alla på ängen påträffade kärlväxter finns förnämligt uppsatt i den norra delen.

Klätt vid Hagstad äng.

Vandrar man över ängen når man också en liten våtmark. Här finns utöver fuktkrävande växter även exempelvis trollsländor som bred trollslända och röd flickslända.

Vägbeskrivning
Hagstad äng ligger alldeles intill vägen inne i Hagstad, strax söder om Bosarpasjön, någon kilometer nordost om Södra Rörum. Se karta här. Det går att ställa en bil eller två längs vägen intill.

Trädgårdar i Hagstad.