Hallabäcken

Hallabäcken_1_for-web

Fallna trädstammar är viktiga ur naturvårdssynpunkt, och perfekta broar om man vill ta sig över bäcken

Hallabäckens dalgång löper längs Söderåsens branta förkastningslinje mot sydväst. Området har många naturvärden att erbjuda; fåglar, växter, fjärilar, fisk, storslagna stenbrott och såklart Hallabäcken själv som är ett ovanligt rent vattendrag. Dalgången är ett omtyckt strövområde, och hela området blev nyligen förklarat som naturreservat.

Naturvärden
Hallabäcken är relativt opåverkad av vattenföroreningar och mänskliga aktiviteter vilket gör att bäcken har höga biologiska värden såsom rikt varierat fågelliv och artrik bottenfauna. Här trivs forsärla, strömstare, kungsfiskare och mindre hackspett. Varje år leker öringar i bäcken vilket lockar många besökare. Inom dalgången dominerar lövskog med bok och avenbok på sluttningarna, och längre ner skuggas bäcken av ask, ek och al. Hela dalgången har en riklig förekomst av död ved, vilket gynnar många organismer som till exempel insekter, svampar och fåglar. I dalgången finns många sällsynta mossor och lavar som är knutna till vattendraget och omgivande alkärr. Geologiskt är det ett värdefullt område med både storslagna raviner och häftiga grusterrasser.

Besökstips
I stenbrottet bröt man tidigare diabas och amfibolit. Stenbrottsmaterialet användes för att göra ornament- och monumentalsten, såsom gravstenar. Brottet är nerlagt sedan 1980-talet men fortfarande kan man hitta högar av kvarlämnat restmaterial, både den mörka diabasen och amfiboliten som glittrar med sina röda granater.

Mindre-hackspett

Mindre hackspett häckar i området. Här en hona

Vandringar brukar anordnas årligen under hösten för att beskåda öringleken i bäcken. Läs mer här.

Vägbeskrivning
Från Kågeröd, kör på Söderåsvägen mot Stenestad. Efter 1 km sväng vänster in på Liaängsvägen. Efter 4 km övergår denna i Bouvskogsvägen, fortsätt rakt fram i 4.9 km. Där går det in en liten grusväg till höger. Här kan man parkera. Än så länge är det svårt att ta sig till Hallabäcken med hjälp av kollektivtrafik, men i och med naturreservatsbildandet planeras en ny parkering byggas och förhoppningar finns att det ska bli lättare att ta sig hit med buss. Se karta här.

Tänk på
Hela området är ett naturreservat. Här gäller inte allemansrätten, du får till exempel inte plocka blommor, göra upp eld eller tälta. Det finns en del vandringsleder, men många väljer att trotsa stigarna och ge sig ut på egen hand. Se då upp för ras i ravinerna!

Ingrid Camper

Källor
Martin Persson, Naturskyddsföreningen Söderåsen
Länsstyrelsen Skåne
Svalövs kommun

Området bjuder på vackra höstfärger.

Området bjuder på vackra höstfärger. Foto taget av Bengt Hertzman.