Har du en idé som förbättrar miljön och klimatet?

Har du en idé som förbättrar miljön och klimatet?  Vill du ge dina skolbarn en särskild klimatlektion? Kan du utveckla biogas?

Region Skåne har fonder för miljövård, klimatutbildning och utveckling av biogas i Skåne. Nästa utlysningsperiod är den 15 januari-15 februari. Föreningar och organisationer kan söka samt du som privatperson.

Information om kriterier, exakta ansökningstider och hur du ansöker finns här!

Du kan också nominera någon till Region Skånes Miljöpris till och med den 15 mars.