Allarps berg

En kägla i skogen
allarpsbjarVäster om Hallaröd finns flera vulkanrester med näringsrik berggrund. Här har det utvecklats en rik lundflora som främst upplevs i samband med lövsprickningen på våren. Då ses här bland annat skånsk nunneört, sankt pers nycklar, sårläka och gullviva. Området är skyltat från Hallaröd. Skåneleden passerar området.

En gång i tiden puttrade det rejält i Mellanskåne då ett femtiotal vul­kaner var verksamma, sprutade eld och spred rök och aska över nej­den. Det mesta av dessa berg har försvunnit under de gångna 100-200 miljoner åren, men erosionen har inte rått på den hårda basaltstommen, som därmed stått kvar och även bibehållit vulkanens typiska sil­huett. Allarps berg är helt skogklätt men det förstärker snarast den karakteristiska kägelformen, som man också nästan känner under föt­terna då man kämpar sig uppför stigen från P-platsen mot toppen. Berggrunden har gynnat uppkomsten av en rik vegetation, både hög- och lågvuxen. Uppe kring basaltkupperns “krater” frodas alm, ask, lind och lönn medan avenbok, bok och ek tar över ner mot bergets fot.

Botanikerna talar ofta om zonering och just trädfördelningen här kan vara ett exempel på detta – urberget tar vid nedanför basalten och erbjuder andra växtförhållanden. Detta gäller också örtvegetationen, som först flödar av vit- och gulsippor, medan ramslök och storrams tar över lite längre fram på våren, allt dock växlande efter underlaget. Basaltpelarna sticker upp sina kantiga toppar här och var, mest syn­ligt mitt på stigen, eftersom växtligheten där nötts bort av ivrigt tram­pande fötter. I övrigt får man spana efter formerna av dem under vege­tationen – de flesta är mossbelupna.

ramslokBasalt i dagen
För det mesta döljs basaltpelarna av mossa och annan växtlighet, men nästan precis i kommungränsen Klippan-Svalöv, tio meter från vägen mellan Röstånga och Ljungbyhed har trädens skugga av allt döma hål­lit undan sådant täcke. Basaltpelarna som här är halvt liggande, skjuter fram, kala och mörka, i en några meter hög knalle. En liten bäck rinner ut till vägen just förbi den lilla formationen, som kallas Rallate. Det anses betyda “Stig in!”, vilket kan anspela på en landsvägskrog som legat strax bredvid. Om namnet således är ganska nytt så är kupperna desto äldre – betydligt äldre än Söderåsen vid vars fot den nu vilar.

Vägbeskrivning
Till Allarps berg kommer man från Hallaröd, där man vänder in just där handelsboden fanns, och följer en slingrig grusväg tills man når ett skogsparti med P-plats och reservatsskylt.