Boarps hed

133-boarpLjungheden var tidigare en utbredd naturtyp över stora arealer och då även över stora delar av Linderödsåsen. Idag anses vara den vara en av Europas mest hotade. Endast små rester finns kvar efter skogsodling, uppodling till åker och intensivare bete med bl.a. konstgödsel. Den drygt 30 hektar stora heden är naturreservat sedan mitten av 1970-talet och sköts enligt de gamla traditionerna med bete, röjning och ljungbränning. Det är även ett Natura 2000-område. Återkommande bränning av ljungen är ett måste för att den inte ska förbuskas och växa igen.

Områdets högsta punkt heter Högabjär och ligger 183 m.ö.h och ger en fin utsikt över det kuperade landskapet. I de blötare svackorna hittar man rosling, tranbär, odon och klockljung. Heden är som mest storslagen i augusti när ljungen blommar och blåbären mognar. Senare mognar även lingonen. På de torrare partierna finner man fårsvingel, slåttergubbe, blåsuga, svinrot och backsippa.

Reservatet är skyltat från väg E22 och nås även via Skåneleden som passerar. Bussförbindelse finns på väg E22.

Referenser: Vägen till naturen i Skåne, Floran i Skåne, Vattenriket och andra naturpärlor