Bosarps jär

76-bosarps-jarNorr om Eslöv ligger en lång rullstensås i det öppna odlingslandskapet. Denna rullstensås slingrar sig som en grön orm i det omgivande odlingslandskapet. Den bildades under isavsmältningen för ca 10 000 år sen. Den är flera kilometer lång och upp till 20 meter hög. Här kan man vandra uppe på åskrönet och blicka ut över jordbrukslandskapet.

Merparten av åsen är lövblandskogsklädd där ek, bok, lind, lind, alm och sötkörsbär dominerar. En hög halt av kalkrik lera ger en omväxlande lundflora. Här kan man njuta av gullviva, gulsippa, blåsippa, majsmörblommor, skogsbingel och lungört på våren. Ett parti i den centrala delen är hagmark med glesa vidkroniga träd med grova bokar och ekar.

Delar av åsen har försvunnit genom grustäkt. Området är skyddat som naturreservat.

Bosarp ligger 4 kilometer norr om Eslövs tätort. Bosarps jär sträcker sig utmed vägen mellan Bosarp och Stehag. Vid avtagsvägen mot Haga finns en liten parkeringsplats i anslutning till naturreservatet.

Referenser: Floran i Skåne, Vägen till naturen i Skåne