Dagstorpssjön

Vy från den västligaste delen av sjön, mot den f d scoutgården.

Denna lättillgängliga och inbjudande sjö ligger i dramatiskt och omväxlande landskap präglat av gamla vulkaner vilkas rester fortfarande går att både se och bestiga. Sjön är känd för sitt fiske, fina badplatser, rara arter och rika förekomst på matsvamp.

Naturvärden/sevärt
Området bjuder på så många miljöer och spännande arter att ett besök är långt från tillräckligt! Dagstorpssjön med omgivningar är därför en plats att återkomma till många gånger. På flera håll finns exempelvis vulkanrester i form av basaltkupper, som vid Hästhallarna/Röan nordost om sjön, som beskrivits som ”ett Skäralid i miniatyr”. Även vid Bjäret/Ulfsbjär söder om sjön finns spektakulära vulkanrester.

Frodiga bäckraviner, lummiga lundar, öppna strandängar och en skog som inte sällan är gammal och varierad med exempelvis fuktiga och blockrika partier är bara några av naturtyperna här. Detta innebär en stor artrikedom på arter som kräver sådana substrat. Sällsynta lavar, mossor, svampar och insekter går därför att finna för den nyfikne.

Ta med svampkorgen!

Sjön är sedan länge känd som en plats där den sällsynta tvåfläckade trollsländan håller till. Denna ses enklast ute i vattnet i den västra delen av sjön, där en bäck lämnar sjön. Den i EU starkt skyddade arten citronfläckad kärrtrollslända ses istället i grunda kärr eller liknande på flera platser kring sjön.

Fiskgjuse fiskar ofta i sjön, mindre flugsnappare hörs ibland och fiskande skäggdoppingar ses ofta. Gröngöling är vanligt förekommande.

Besökstips
Dagstorpssjön är fin att besöka året om. På våren när bokskogen spricker upp såväl som på hösten när löven är brandgula och man med tur hittar matsvamp. På vintern rekommenderas en promenad följt av medhavd varm choklad på någon av fikaplatserna. Under senare delen av våren och på sommaren sitter ett bad fint och fågelsång och trollsländevingars surr upplevs bäst.

Det finns två badplatser, båda på den norra sidan av sjön, men de benämns som västra respektive östra badplatsen. Tillfarten till den östra är anpassad för rullstolar.

För den som vill vandra finns det kring sjön många olika slingor att välja på, liksom stigar, skogsvägar och liknande. Flera av dem går att nå från andra platser, som Frostavallen. Dagstorpssjön runt, den så kallade Dagstorpsslingan, är strax över nio kilometer lång (se karta här). Skåneleden (delen Hultarp–Maglebjär) ansluter till södra delen av sjön, där det också finns en lägerplats med vindskydd med utsikt över vattnet. Intill den före detta Scoutgården vid den västra sidan av sjön finns vatten att fylla på flaskorna med (obs: i skrivande stund är det inte möjligt).

Vägbeskrivning
Dagstorpssjön går att nå från flera håll. På flera platser kring sjön finns angöringsplatser i form av parkeringsplatser med toaletter, grillplatser, bänkar, bord och informationstavlor. Från Höörs station kan man ta ringbuss 448, hållplats läge D, och hoppa av vid hållplats Nötarp. Gå på vägen söderut 100 meter och därefter är det skyltat ”Naturreservat”.

Tänk på/notera
Det är populärt att fiska i sjön men det krävs fiskekort: se mer här.

Försök undvik att gå genom hagar med djur om du medför hund, men måste du passera så gå så långt från betesdjuren som möjligt då dessa annars riskerar bli stressade.

Delar av området är naturreservat, se på skyltar eller på Länsstyrelsens hemsida vilka eventuella lokala föreskrifter som gäller.

Övrigt
Det finns mycket annat att upptäcka och utforska i denna del av Skåne. Nära ligger Frostavallen och Skånes Djurpark, och stugor finns att hyra nära sjön.

Källor/läs mer
Frosta Härads Hembygdsförening
– Höörs naturvårdsprogram
Länsstyrelsen
Rönneådalen
Stiftelsen Skånska landskap

Text & bild Magnus Billqvist