Dagstorpssjön

Dagstorpssjön är trevlig sjö i skogs- och beteslandskapet några kilometer nordväst om Höör. Man kan angöra sjön från flera håll, parkeringsplatser finns framför allt i norra delen.

Sjön är känd för sitt fiske, sitt bad och sina trollsländor. Matsvamp av många olika slag finns det gott om i sjöns omgivningar. Rester av vulkaner finns främst norr om sjön, men de är dolda i skogen.

Badplats finns bl a på den östra sidan. Strövstigar finns, bland annat kan man vandra till eller från Frostavallen.