Gällabjär

Öster om Röstånga ligger naturreservatet Gällabjär på en höjdsträckning som är en vulkanrest. Vulkanen var aktiv för 100 -150 miljoner år sedan. Sexkantiga basaltpelare syns i sluttningen.

Västra sidan är lövskog medan östra till stora delar består av hagmark med spår av äldre åkerbruk. Området var ett enda stort beteslandskap fram tills för ca hundra år sen. Sedan dess har bokskog vuxit upp på berget och alskog i kärren nedanför. Vid sluttningarna som fortfarande betas finns bl. a. vackra björkhagar. Den artrika markfloran visar på basaltens höga innehåll av växtnäring.

Området nås via Röstånga där en avtagsväg på väg 13, strax söder om korset med väg 108, går norrut mot Anderstorp. Efter ca 2 kilometer finns en skylt in till parkeringen på vänster sida. En informationsskylt visar på lämpliga strövstigar som är markerade i området. Närmaste kollektivtrafik ansluter i Röstånga varifrån man kan följa Skåneleden till Gällabjär, en vandring på mindre än en timma.

Referenser: Vägen till naturen i Skåne, Länsstyrelsen i Skåne