Klöva hallar

Tre kommuners ravin
Skäralid är den utan jämförelse mest kända av Söderåsens många natursköna platser men den andra mäktiga ravinen på åsens nordsluttning, Klöva hallar, äger samma storslagna vyer och formationer. En skillnad är att den senare inte förrän på senare år uppmärksammats med hjälp av parkeringsplatser, informationsskyltar och väganvisningar. Idag kan man komma dit från många håll, t ex via en skylt väster om Krika (rakt söder om Klippan) som visar in till åsens fot just där Klövabäcken rinner ut ur ravinen. Därifrån kan man med spänst i steget vandra upp och in i berget och uppleva de allt högre rasbranterna och stupen på ömse sidor, sedan också de vida vyerna då man klättrat upp i någon av sidoravinerna för att nå de högre avsatserna. Dessa kan man nå på lite bekvämare sätt färdas på genom Skåneleden och andra stigar som löper genom området.

Praktiskt taget hela den djupa dalgången är klädd av bokskog, som genom sin otillgänglighet fått fred för nämnvärd avverkning och således länge fått utvecklas i egen takt och gradvis både dött och föryngrats. Sceneriet är från någon av de utstickande klippuddarna imponerande, lika färgstarkt som vidsträckt. Det faktum att ravinen löper genom tre kommuner – låt vara bara en liten bit av Åstorp, i övrigt delad mellan Klippan och Svalöv – antyder något av dimensionerna. Att gå nere i eller längs bäcken är verkligen att rekommendera – det är trolskt, mörkt och vackert och inbäddat i tystnad, förutom bäckens ljuva porlande då förstås. Det är lätt att bli förblindad av scenerierna från ovan och därmed glömma bort det som ravinens botten har att erbjuda. Det sägs finnas en källa där som rinner upp vid en stor sten och skall innehålla världens godaste vatten. Vilken tur då att det även sägs ligga en kåsa under stenen – bara att hugga in!