Lyby ängar

73-lyby-imgp2261En bit sydväst om Hörby ligger naturreservatet Lyby ängar. Här finns spår av stubbskottsängar och floran i lundar och betesmarker är rikt. Trevligast är området att besöka på våren kring lövsprickningen där bland annat sankt Pers nycklar blommar.

En mindre parkering finns i öster vid landsvägen.