Nackarpsdalen

82-nackarp-2Väster om Röstånga skär sig Nackarpsdalen in i Söderåsens sluttningar. Den vackra dalgången kantas av frodiga bokskogar på sluttningarna och längst in i dalgången ligger den trolska Odensjön som i en gryta omgiven av rasbranter på 3 sidor.

I området finns älg, rådjur, mård, mink, räv och grävling samt lodjur och kronhjort som passerar ibland. Här finns även en intressant och individrik fladdermusfauna.

Området ingår sedan 2001 i Söderåsens nationalpark och i Röstånga ligger informationscenter för nationalparken. Flera strövstigar går genom området.

En större parkering och angöringsplats finns i anslutning till Röstånga samhälle där också bussförbindelser ansluter från Ljungbyhed och Stehag. En parkering med informationsskyltar finns också vid vägen mellan Röstånga och Ljungbyhed i områdets norra del.

Referenser: Floran i Skåne, Skånsk skådarguide, Länsstyrelsen i Skåne