Perstorps dammar

Sjöar och ädelskogar

Då Perstorps dammar kommer på tal, får äldre ornitologer omgående grågäss i tankarna. Under 1930-talet var arten, hur konstigt det än kan låta för dagens fågelskådare, nära utrotning i Sverige. Hela landets be­stånd beräknades till några hundra par med flertalet häckande i Ös­tersjöns skärgårdar. I Skåne förekom den bara på en enda lokal, näm­ligen Perstorps dammar. Där finns den fortfarande kvar men omges inte längre med någon speciell nimbus – nu ses flockarna överallt vid skånesjöarna och på deras omgivande blötmarker. Varför grågässen den gången hade just Perstorpsdammarna som sista tillflyktsort kan väl bara bero på att de där fick vara ifred – på alla andra håll i södra Sverige hade de varit föremål för intensiv jakt, inte minst under ruggningstiden.gragas-perstorps-dammar

Biotopen tycks emellertid ha varit idealisk för arten och är det väl fortfarande: större eller mindre sjöar eller dammar, en del med rik vass- och annan växtlighet i kanterna samt gräsängar i sluttningarna ner mot vattnet. Hela systemet av småvatten har i sitt nuvarande skick skapats som en reservoar för Perstorps AB och är alltså reglerat. Detta förringar inte landskapets skönhetsvärden och inte heller den biologiska mång­falden. Idag har grågåsen fått sällskap av såväl sångsvan som kanada­gås, medan flera andarter också häckar i sjöarna. Näckrosor breder ut sig i väl sammanhållna, dekorativt rundade bestånd i vikarna med de vita blommorna lysande i solskenet. Där stränderna inte ligger öppna för gässens och kreaturens bete står skogsridåerna lövgröna – mest är det bokbestånd av hedtyp, som vårdats vackert av markägaren, Gus­tavsborgs säteri. En golfbana bryter här och var fram mellan träden och kan sägas vara naturskönt lokaliserad. Även för andra besökare funge­rar området utmärkt som strövområde och även sportfiskare kan göra sig besvär.

Vattensystemet fortsätter in i Hässleholms kommun och det gör na­turligtvis också utflyktsmålen.

Texten är hämtad ur Arne Schmitz bok Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998.

Vägbeskrivning: Från väg 21 genom Perstorp kan man ta av söderut mot Röstånga och sedan vid Gustavsberg svänga av till vänster på småvägarna som går runt dammarna och sjöarna. Närmaste kollektivtrafik går till Perstorp varifrån det är ca 4 kilometer att promenera till Store damm.

Referenser: Länsstyrelsen i Skåne