Skäralid – Söderåsens nationalpark

Utsikt från Kopparhatten, Söderåsens Nationalpark.

Hjärtat i Söderåsens nationalpark är den djupa sprickdalen Skäralid som skär sig åtta kilometer in i Söderåsen. Den dramatiska topografin upplevs bäst från Kopparhatten och dalgången inbjuder till spännande vandringar. Höjdskillnaden ner till Skärån i dalens botten är hela 90 meter och utsikten över Söderåsens mest artrika och spännande sprickdalar är hänförande.

Beskrivning av naturvärden
Sprickdalen med sina stora klimat- och höjdskillnader gör att flera olika växtsamhällen finns naturligt här. Här finns t.ex. skogsbingel, smånunneört, ramslök, myskmadra, gulplister, trolldruva, aklejruta m.m. Mångfalden vad gäller mossor, svampar och lavar är också den stor, bl.a. är ett trettiotal rödlistade lavar förekommande i Skäralid. Ormbunksfloran är även den rik och här finns den enda kända lokalen i Sverige av skuggbräken. Bland svamparna är de rödlistade sydlig sotticka och koralltaggsvamp värda att nämnas tillsammans med den grå kantarellen som hittas i den gamla ängsbokskogen. Bokskogen vid Skäralid lockar stora skaror bergfink och stenknäck som övervintrar under goda ollonår. I området finns även gärdsmyg, nötskrika, skogsduva, korp och häger. Sångsvanen häckar i dammen vid naturum. Man kan tycka att skogen verkar urskogsartad men den är i själva verket starkt kulturpåverkad. Stenmurar, rösen, vildaplar, hagtornsbuskar och en timmerjärnväg vittnar alla om människans påverkan även om det blir allt svårare att upptäcka dessa tecken när skogen tar över.

Fiska i Odensjön
I nationalparken ligger Odensjön, här är det fritt fram att bada och fiska, glöm bara inte att köpa fiskekort. En handikappanpassad stig finns att gå från Turistinformationen i Röstånga till Odensjön, och även runt Skärdammen i närheten av naturum. Vissa stigar kräver ibland att du har kängor eller stövlar.

Söderåsen_skorstensdalen

Imponerande klippformation i Skorstensdalen

Besökstips
Börja gärna med att besöka naturum Söderåsen – besökscentrat vid huvudentrén i Skäralid. Här får du veta mer om områdets speciella natur, vandringar och sevärdheter. Vid naturum finns även en restaurang. Här hittar du en detaljerad karta över Söderåsens nationalpark

När ska du besöka parken?
Söderåsens Nationalpark bjuder på olika höjdpunkter under varje årstid. På våren kan du njuta av vårtecken och då spricker bokskogen ut i overkligt, självlysande ljusgrönt. Under sommaren är skogen lummig och grön och du kan njuta av svalkan i sprickdalarna. På hösten skiftar löven i fantastiska höstfärger och på vintern framträder det dramatiska landskapet med sina branta klippor som bäst.

Parkering
Det finns två parkeringar, en vid naturum och en belägen i närheten av Röstånga. Sprickdalen är inte det enda utflyktsmål som är geologiskt intressant. Längs stigen i Skorstensdalen står stora klippformationer bildade genom att omkringliggande berg vittrat bort och lämnat kvar skorstenslika pelare, bestående av hårdare bergarter.

Vägbeskrivning
Söderåsens nationalpark ligger 3 mil öster om Helsingborg i Skåne. Huvudentrén med naturum ligger i Skäralid, längs väg 13 mitt mellan Röstånga och Ljungbyhed. Södra entrén med turistbyrå finns i Röstånga. Busshållplats (buss 518) finns vid båda entréerna och på flera ställen längs nationalparksgränsen.

Tänk på
Söderåsen är en nationalpark, ta reda på vilka regler som gäller inom parkens gränser innan ditt besök, enklast genom hemsidan eller ett besök i naturum. Nationalparken är bara en del av Söderåsens vildmarksområde. Här finns flera naturreservat och strövområden.

Vill du veta mer? Besök Söderåsens hemsida. 

Referenser
Från Ven till Hallands Väderö, Skånsk naturguide, Floran i Skåne, Ingrid Camper.

Foto Alexandra Roslund.