Sniberups fälad

57-sniberup-imgp2297För hundra år sedan var det betade fäladsmarker med en och ljung som dominerade Linderödsåsen. En mindre del finns bevarad på den västra flacka sluttningen i form av Sniberups fälad som är naturreservat sedan 1972. Den tuviga och enbuskrika betesmarken har en intressant hävdpräglad flora och variationen ger förutsättningar för en rik fauna. I bärtider finns det gott om blåbär och lingon. Floran är rikare än man annars kan vänta sig på en fälad tack vare påverkan av det rörliga markvattnet. Exempel på det är majnycklar, slankstarr och vildlin.

Sniberups fälad ligger mellan Sjöbo och Hörby, strax öster om Östraby. Parkering och informationstavla finns i anslutning till reservatet. De många småvägarna i trakten lämpar sig för utflykter med cykel.

Referenser: Vägen till naturen i Skåne, Skånsk naturguide, Floran i Skåne