Svenstorp

87-svenstorp-imgp2093Norr om Svalöv ligger ett trevligt beteslandskap som är skyddat som naturreservat. Området är relativt svårtillgängligt men väl där får man uppleva ett ålderdomligt landskap med intressant flora och fauna. Stövlar eller rejäla kängor är att rekommendera då området är blött och fuktigt större delen av året. Området har fått sitt namn efter en gård som bildades 1844 efter skifte. Idag finns dock bara rester kvar av gården.

Området är intressant ur fågelskådarperspektiv. Häckar gör näktergal, gulsparv, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare och ärtsångare. Ormvråk, buskskvätta och törnskata häckar i mindre omfattning.

Floran är intressant med bl.a. svavelsippa, korsningen mellan vit- och gulsippa som har observerats årligen sedan 1970-talet. Vid gårdsresterna kan man finna den storblommiga och ljusröda rosenplistern i stor mängd, som har sin största utbredning i landet just kring Svalöv.

Till Svenstorp kommer man om man kör väg 106 norrut mot Kågeröd från Svalöv. Strax norr om Svalövssjön tar man höger in på Michel Olsväg. Efter 400 m svänger vägen 90 grader åt vänster och efter ytterligare 200 meter svänger man av åt höger. Efter den obevakade järnvägsövergången, fortsätt 500 meter till ett T-kors. Tag därefter vänster och fortsätt 800 meter upp till det vita mjölkstallet där parkeringsmöjlighet finns.

Referenser: Skånsk skådarguide, Floran i Skåne