Allarp – Barnakälla

Skog och sjöIvösjön - Foto: Per Blomberg

Bromölla må tillhöra de mindre kommunerna i Skåne, men lokalise­ringen mellan Ryssberget och Ivösjön gör naturskönheten självklar. Just kombinationen av bokskog och sjö gör området mellan Allarp och Barnakälla särskilt attraktivt. Ett flertal strövstigar är markerade i det omfångsrika lövskogskomplexet, varav en löper tätt inpå kanten av Östrevik längst inne i Ivösjöns nordosthörn. Träden sträcker sina gre­nar ut över mäktiga stenblock i vattenbrynet men här och var också över små plager av om inte sand så i alla fall någorlunda finkornigt grus – en badmöjlighet om sommaren. Den grovt vuxna bokskogen står gles och även uppblandad av ekar och andra lövträd, som allt in­bjuder till sköna promenader och upplevelser.

Allarp, i söder, hyser en kulturbygd av åldrig karaktär med hävdade hagmarker och en lång rad vegetationstyper, var och en karaktäriserad av spännande arter att botanisera bland.

Texten är hämtad ur Arne Schmitz bok Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998.