Åraslövs mosse

Hit tar den sig som vill njuta av en sällan skådad blomsterprakt: få platser i Skåne kan uppvisa så stora antal och arter av orkidéer som Åraslövs mosse. Att tillgängligheten dessutom är prima gör inte saken sämre.

Hela 13 arter orkidéer har påträffats i detta område, bara det räcker långt för att mossen bör besökas. Det är främst ute på själva mossen som de största antalen finns, och dit ut leder spänger och stigar. Du behöver med andra ord inte ens stövlar för att komma nära med mobilkameran.

Naturvärden
På Kristianstadslättens västra utlöpare mot Vinslöv ligger våtmarksområdet Åraslövs mosse. Området som främst består av sumpskog men några gläntor med rikkärr är skyddat som naturreservat på grund av den rika floran.

Mossen är inte en mosse i ordets rätta bemärkelse utan ett rikkärr. På den öppna platsen inne i skogen har det bedrivits slåtter och en del grunda gölar visar att även torvtäkt skett. Ute i kärret kan bland annat vaxnycklar, ängsnycklar och kärrknipprot ses. Utöver orkidéerna finns här exempelvis majviva, slåtterblomma och olika bläddror, och över de blötare partierna håller gulfläckad glanstrollslända hov.

Men det är inte bara kärret som bjuder på blomsterprakt, flera andra orkidéer hittas nämligen även i skogen som omger mossen. Skogsknipprot och tvåblad finns i sumpskogen, och i lövskogen växer nattviol.

Besökstips
De olika arterna blommar vid olika tidpunkter så mer än ett besök kan rekommenderas för maximalt utbyte av orkidéerna.

Vägbeskrivning
Åraslövs mosse är ett naturreservat och därmed ganska bra skyltat från Vinslöv, som är närmaste ort. Vägen slutar vid reservatets p-plats och där finns också informationsskyltar och en toalett. Från p-platsen leder olika stigar ut i området.

Tänk på
Samtliga orkidéer är fridlysta och området är naturreservat: se på skylten vilka eventuella restriktioner det innebär.

Källor/läs mer
Länsstyrelsen
– Floran i Skåne: Vegetation och utflyktsmål. Lunds Botaniska Förening 2003.

(Området är benämnt “Vanneberga ängar” på vår utflyktskarta från 2010)

Text & bild: Magnus Billqvist