Åraslövs mosse

Vanneberga ängar - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.På Kristianstadslättens västra utlöpare mot Vinslöv ligger våtmarksområdet Åraslövs mosse. Området som främst består av sumpskog men några gläntor med rikkärr är skyddat som naturreservat på grund av den rika floran.

En strövstig går genom området från parkeringen i sydväst. Skyltat från Vinslöv.

(Området är benämnt “Vanneberga ängar” på vår utflyktskarta från 2010)