Balsberget

Balsberget. Foto Per Blomberg/skånska bilder.Balsberget är ett vackert naturreservat med mycket att erbjuda, knappt tio kilometer från Kristianstad. Där finns flera motionsspår som ringlar sig genom den underbara naturen. Här finner man både ståtlig skog, mystiska grottor och en underbar utsiktsplats. På berget kan man se ner på Råbelövssjön med rik flora och fauna så långt ögat kan nå.

Beskrivning
Området har en storslagen bokskog, men också ek och tall samt ett stort stenblocksområde. Ner mot sjön hittar man bland annat storrams, tvåblad och stora mängder blåsippor om man kommer vid rätt tidpunkt på året. I skogarna kan man se rådjur, älg, dovhjort och vildsvin. För den som är fågelintresserad har området en hel del att erbjuda då dessa arter syns regelbundet; mindre hackspett, törnskata, stjärtmes, entita, bivråk, stenknäck, grönsångare, spillkråka, skogsduva och gröngöling.

Blåsippa - Foto: Emma PaulssonFör den som inte är mörkrädd finns det tillfälle att besöka Balsbergsgrottan där flera arter av fladdermus övervintrar. Grottan är en så kallad utlösningsgrotta som är skapad av rinnande vatten som löst ut den mjuka kalkstenen. Området är också en fyndort för fossiler som bland annat Carl von Linné var väldigt fascinerad av när han besökte platsen.

Besökstips
Grottan är ett måste för den som besöker platsen mellan 16 april- 14 oktober då den är öppen för allmänheten. Under det andra halvåret får fladdermuspopulationen inte störas. Nycklar till grottan finns att hämtas på Råbelöfs Godsförvaltning AB, vardagar 8-16, 044-754 40. Topplåtan på Balsberget bör också besökas då man kan se över Kristianstad, Lille Backa samt Kjugekull över slätten.

Vägbeskrivning
Från Kristianstad kör norrut mot Arkelstorp för att efter en kilometer vika av mot Fjälkestad. Strax söder om Fjälkestad går det en skyltad väg in till Balsberget och vägen leder fram till en parkering i skogskanten. Längs sjöstranden öster om berget finns en cykelled, som leder runt Råbelövssjön.

Med buss: Regionbuss 544.

Två motionsspår, 5 km resp. 2,5 km utgår från parkeringsplatsen på västra sidan av berget.

Tänk på/notera
Det är värt att notera att på grund av att området är ett naturreservat finns det vissa regler som man måste följa som kan hittas om ni följer länken här.

Se mer  
http://www.vattenriket.kristianstad.se/plats/balsberget.php
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/kristianstad/balsberget/Pages/_index.aspx

Olivia Keane