Bjärnum

Bjärnum. Foto Per Blomberg/skånska bilder.Söder om Bjärnum finns ett trevligt litet strövområdet i två delar. I sydöst växer en gammal bokskog på en urbergshöjd med intressant lavflora och insektsfauna. Sydväst om samhället ligger ett strövområde som förvaltas av Region Skåne med rastplats och strövstigar.

Bjärnum ligger vid väg 117 mellan Vittsjö och Hässleholm. Söder om samhället är det skyltat mot Möllerödssjö rekreationsområde som förvaltas av Stiftelsen för fritidsområden i Skåne. För att komma till de andra sjöarna får man åka norrut och ta av österut mot Högahult i södra delen av Bjärnum. Efter en kilometer kommer en avtagsväg till vänster mot Tviggesjö som går söder om sjöarna. Det går också att komma ner till badplatsen vid Bjärlången från Bjärnums samhälle.

Bussförbindelser finns med Hässleholm.

Referens: Länsstyrelsen i Skåne