Egeside och Pulken

Egeside - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Söder om Helgeå vid Yngsjö finns ett större våtmarksområde vid Egeside. Den norra delen är betad och öppen och har ett mycket rikt fågelliv på ängsmarkerna. Den södra delen består främst av sumpskog som är svårtillgänglig och har många djurarter som är störningskänsliga.

Fågeltorn och parkering finns vid Pulken i norr.