Hallabacken

Som en schweizerostjattegrytor-hallabacken

Smultronställen ska egentligen inte vara så stora till omfånget och det är inte heller den urbergsknalle som reser en måttlig rundning över åkrarna strax väster om Färlövs kyrka. Hallabacken är geologiskt in­tressant genom att berggrunden, som här ligger i dagen, är den kanske mest perforerade i hela Skåne. Den jämnt slipade hällen är översållad av jättegrytor, upp till halvmeterstora och några decimeter djupa, cir­kelrunda hålor – kullen ser ut att drabbats av en gigantisk hagelsvärm.

Dessa skånska jättegrytor är inte, såsom andra längre upp i landet, inlandsisens verk utan har helt annat och mycket äldre ursprung. För mer än 75 miljoner år sedan bildades håligheterna genom vittring i ett varmt klimat. Därefter har hålen fyllts med kalk under kritperioden. Kalkstenen har under lång tid skyddat mot ytterligare erosion men så småningom vittrat bort och blottat jättegrytorna. Att de skånska jätte­grytorna således bildats på helt annat sätt än de mellansvenska har be­visats av Sven-Erik Magnusson, initiativtagaren till “Kristianstads Vat­tenrike”.

Backen som blev en schweizerost är alltså ett verkligt vördnadsbju­dande fornminne.

Texten är hämtad ur Arne Schmitz bok Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998.