Hercules dammar

herkules_dammarNordöst om Hammarsjön ligger naturreservatet Hercules dammar. Området består av fuktiga vallar, ängsmarker, dammar, betesmarker och skogsdungar med rikt fågelliv. Ett fågeltorn finns i den centrala delen utmed strövstigen.

Cykelvägen mellan Kristianstad och Åhus går i norra kanten av området.