Hörlinge ängar, Vieån och Skeingesjön

110-horlingeDär Vieån rinner ut i Skeingesjön har bildats ett stort våtmarksområde som under långtid har hävdats med slåtter och bete. De öppna fuktängarna utgör en mycket viktig fågellokal i skogsbygden med flera sällsynta arter. Ett fågeltorn finns i norra kanten.

Intill Skeingesjön med angöring söderifrån ligger resterna av Skeingeborg.