Isternäset

Isternäset - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Direkt väster om Kristianstads centrum finns ett spännande våtmarksområde vid Isternäset. Området utgörs av fuktiga marker kring Helge å. I norr finns öppna betade fuktängar och i söder både sumpskog och mer öppna miljöer.

En vandringsled går från pumphuset bakom stationen runt genom området till Lillö slottsruin.