Ivö Klack

Färjan bryter morgondimman över sjön samtidigt som den kommer mot mig. Väl på färjan förundras jag över utsikten där blått vatten möter blå himmel och ser ut att nästan smälta samman. Platsen jag är på väg till heter Ivö, det är en plats fylld med vacker natur och spår från en annan tid, en tid då människan ännu inte satt sin fot på jorden.

Naturvärden/sevärt
På Ivö finns en mycket varierande natur. Här finns utbredda åkermarker, natursköna hagmarker, fruktodlingar samt en stor del blandad skog. Självaste Ivö Klack är vad man kallar en urbergskulle och dess högsta punkt når 134 m över havet. Tar man sig till högsta punkten får man en fantastisk utsikt över Ivösjön vilket är Skånes största insjö. Då det finns så mycket att se kan man utan problem spendera en heldag på ön och fantisera om forna tider.

Kalk- och kaolinbrottet på Ivö. Foto: Elsie Kjeller

Historia
Ivön låg för 100 miljoner år sedan, i den geologiska tidsperioden kallad krita, till stor del under hav. I detta hav levde många arten som inte längre finns kvar på jorden. Forntida krokodiler, hajar, sköldpaddor, jättebläckfiskar och svanödlor är bara exempel på vad som fanns. Hur vet man detta? Jo för att Ivön är packad med fossiler vilket lockat till sig många forskare med vilja att undersöka området. Man behöver dock inte vara en expert för att hitta fossiler på ön då de finns utspridda lite var stans, bland annat i brottet och längs med stränderna.

I den norra delen av Ivö Klack öppnar ett kritbrott upp landskapet. Här bröt man tidigare (ungefär mellan 1887-1960) kalk och kaolin. Kalken användes för att tillverka cement medan kaolin främst användes för tillverkning av porslin. Vandrar man runt i områden finner man här och var kvarlämnade föremål och anläggningar från industrierna som på något sätt idag blivit ett med naturmiljön. Några exempel är gamla kajer och pirar där materialet fraktades bort från sjön, samt cementfundament för transporten från brottet.

Fossil från ostron (Rastellum). Foto: Elsie Kjeller

Natur
På toppen av Ivö Klack är berggrunden exponerad och runt omkring trivs bland annat särskilda lavar, mossor, enbuskar, gran och tall. På den östliga delen av sluttningen ändras sammansättningen av arter successivt och skogen pryds här istället av vackra gamla bokar. Mossklädda stora stenblock och gärdsgårdar bidrar till att skapa en sagolik miljö.

De markerade stigarna som finns tar en antingen runt toppen eller ut mot strandnära stigar. Runt strandstigarna finns en mycket variationsrik flora. Buskar, träd och snår verkar slåss om utrymmet och längs med strandkanterna skapar exponerade trädrötter ett dramatiskt intryck.

Exponerade rötter. Foto: Elsie KjellerStrand på Ivö. Foto: Elsie Kjeller

Fågellivet på och runt om ön är rikt. Småfåglar livar upp skogen med kvitter, häger kan lura i vassen och andfåglar ses guppande ute på sjön medan rovfåglar sakta svävar i skyn.

Besökstips
Förutom Ivö Klack finns andra sevärdheter på Ivön:

Stenugnsmunnarna
Grottor som uppstått efter att sprickor i kalkberget under lång tid formats av vattnets rörelser då delar av Ivö låg under havet. De har fått sitt namn på grund av att deras utseende påminner om ugnsmunnar. Grottorna ligger på en strand i den västra delen av ön (finns markerat på kartan nedanför). Vägen ner till grottorna anges som enskild väg där det inte är tillåtet att köra med motordrivet fordon men man är välkommen att gå eller cykla på den, det finns en liten parkeringsficka direkt till vänster när man svänger av från Klackavägen där man kan ställa bilen. Grottorna kan annars nås lätt om man färdas på vattnet med till exempel kanot.

Biskopskällaren
En byggnad som ger ett spännande men också lite kusligt intryck. Det är nersjunket i marken med tunga portar för och vita gamla valv som pryder insidan. Vad är detta för ställe? Detta är en gammal källare som tidigare var del av en större byggnad kallad Ivöhus. Ivöhus tillhörde dansken Anders Sunesen som var ärkebiskop i Lund mellan åren 1201 och 1224. Källaren tros ha uppkommit i början av 1220-talet. Man kommer enkelt hit genom att följa Ärkebiskopens väg rakt söderut, skyltar finns när man närmar sig.

S:ta Ursulas källa
En offerkälla utanför kyrkogårdsmurarna till Ivö kyrka. I offerkällor skänktes förr i tiden mynt och andra värdefulla föremål och det sas att vattnet i källan var helande om man drack det. Ivö kyrka är byggd i romansk stil och Anders Sunesen (nämnd ovan) tros ha varit inblandad i uppbyggnaden av den. Platsen ligger längs med Ärkebiskopens väg när man kör söderut på ön, innan biskopskällaren.

Sevärdheter som inte ligger på Ivö men i närheten är:

Barumskvinnans grav
Vid Barumsviken hittades år 1939 ett välbevarat skelett av vad man i nuläget ser som Sveriges äldsta kvinna. Begravd med henne fanns olika jaktredskap vilket gjorde att man först trodde att skelettet tillhörde en man. På Historiska museet i Stockholm finns en utställning om henne, men kvar på fyndplatsen har man satt upp en minnessten.

Kjugekull
Vacker plats med massiva klippblock i öppen bokskog och hagmarker. Läs gärna mer här: Kjugekull

Vägbeskrivning
Köra till Ivö med eget fordon
Kommer man norrifrån, förbi Arkelstorp, tar man in på Oppmannavägen och följer den hela vägen fram till Barumsvägen där man svänger av höger och sedan vänster in till Ivövägen som leder till färjan. Kommer man norrifrån, vid Vånga, kan man ta in på Furustadsvägen och följa den tills den övergår till Barumsvägen, sedan svänga av åt vänster mot färjan.

Kommer man söderifrån kan man (om man kör bil) svänga av E22 vid Fjälkinge, Bäckaskog eller Gualöv, och därefter köra norrut till Barumsvägen, sedan ta höger in på Ivövägen till färjan.
 
Komma till Ivö med kollektivtrafik
Busslinje 557 mellan Vånga Kyrkan och Fjälkinge station. Närmsta busstation är ”Barum Ivövägen”. Ta in på Ivövägen för att komma till färjan.

Hitta till Ivö Klack
Efter färjeresan (ca 7 min), fortsätt rakt fram på Ärkebiskopens väg fram till en fyrvägskorsning, sväng där vänster in på Kornlyckevägen som efter en liten stund går över till Klackavägen, här är det bara till att följa den asfalterade vägen fram till målet. Från hamnen till klacken är det ungefär 4,3 km.

Länk till Google karta här.

Tänk på/notera att
Bra vandringsleder finns men graden på tillgänglighet varierar.

Toaletter finns i anslutning färjeleden samt vid parkeringen till Ivö Klack.

Ivö Klack är naturreservat vilket innebär att särskilda regler och viss hänsyn bör tas. Ha hund kopplad, skada inga träd eller buskar, gräv inte upp växter och vid letande av fossil, gräv endast i ytliga lager. Läs mer om vad som gäller på Länsstyrelsen sida om reservatet under rubriken ”Föreskrifter”.

Se mer här
Länsstyrelsen
Kristianstad kommun
Ugnsmunnara – Sevärt Skåne (Greater Copenhagen)
Biskopskällan – Sevärt Skåne (Greater Copenhagen)