Lyngsjön

Kilfläckslända kan ses kring vassarna under juni till augusti.

Ett mycket lättillgängligt område med massförekomst av orkidéer och en unik stäppflora med chans på sällsynta skalbaggar och rara trollsländor.

Sexfläckig bastardsvärmare

Naturvärden
Kring Lyngsjön, strax sydväst om Lyngsjö kyrka, finns rikkärr och kalkfuktängar med rik flora. Delar av området var tidigare en större sjö men denna sänktes för att skapa mer odlingsbar mark. Kvar finns fuktiga ängar och betesmarker med inte minst massförekomster av flera arter av orkidéer. Kärrknipprot kan exempelvis ses i hundratal, om inte tusental, och bland dem står majnycklar, johannesnycklar, honungsblomster med flera orkidéer. Bland alla ängsskallror på ängarna blommar också majviva, kärrspira och mycket annat.

Öster om fuktängarna finns torra sandmarker med en unik flora och en intressant fauna. Sandnörel har här en av sina få, om inte enda, växtplatser i landet, rent av i Norden. Sandnejlika, tofsäxing, olika jordstjärnor med flera sandstäppsarter går också att finna här. Sandstäpp är en av våra mest hotade och sällsynta miljöer. I åkrar och på trädor intill växer idag sällsynta kulturarter som riddarsporre, grådådra och grusviva, för att bara nämna några.

Bland insekterna är de tjusiga bastardsvärmarna talrika, leta efter dem på blommande växter i fuktängarna. Över de blötare partierna håller gulfläckad glanstrollslända hov och ute i sjön jagar blå kejsartrollslända och den mer sällsynta kilfläcksländan. På sandstäppen kan den idoge hitta stora skalbaggar som månhornsbagge.

Besökstips
På försommaren blommar några av orkidéerna medan andra tar över senare. Sensommaren är bäst för floran på sandstäppen. Med andra ord rekommenderas mer än ett besök och vid olika tider på året.

Vägbeskrivning
Söder om sjön går Modigs väg och från den går det en liten väg rakt norrut mot sjön. Den slutar på en P-plats och därifrån kan man enkelt ta sig ut mot både sjön och fuktängarna. Man kan också parkera vid kyrkan nordost om sjön och vandra ned mot sjön, men det är då en längre promenad. Bussförbindelser ska finnas på landsvägen och cykla går fint på före detta banvallen.

Tänk på/notera
Tidigare utgjorde sjön en populär, kommunal badplats. Under 2001 konstaterades höga halter av kolibakterier i vattnet och sedan dess finns det inte längre en badplats.

Delar av området är naturreservat, se skyltar på platsen eller länsstyrelsens hemsida för vilka eventuella lokala föreskrifter som råder.

Övrigt
Är du i faggorna rekommenderas förstås besök även i Vattenriket med dess naturum i Kristianstad och en hel uppsjö med besöksplatser.

Läs mer
– Floran i Skåne: Vegetation och utflyktsmål
Länsstyrelsen

Magnus Billqvist

Lyngsjön - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.

Lyngsjön – Foto: Per Blomberg/skånska bilder.