Lyngsjön

Lyngsjön - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Intill den lilla Lyngsjön, strax sydväst om Lyngsjö kyrka, finns rikkärr och kalkfuktängar med rik flora. Området har mest att erbjuda på försommaren då flera av orkidéerna blommar. Söder om öster om fuktängarna finns torra sandmarker som också har en intressant flora.

Bussförbindelser finns på landsvägen och cykelväg på före detta banvallen.