Maltesholm

Maltesholm - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Slottet Maltesholm ligger på Linderödsåsens norra sluttning och längs uppfarten till slottet ligger gammal bokskog som delvis är skyddad som naturreservat. Här finns riktiga jätteträd som växt sig raka och höga på den kalkrika sluttningen med rörligt grundvatten. Lavfloran och insektslivet är särskilt rikt.