Näsbyfältet

Näsbyfältet - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Mellan Kristianstad och Araslövssjön har det gamla militära övningsområdet skyddats som naturreservat. Närmast sjön i väster finns lövskog och strandskogar medan de östra delarna består av öppna och buskklädda betesmarker.

Området nås till fots från Kristianstad och det finns stadsbuss till de nordvästra stadsdelarna.