Näset

Näset - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.På en ö i Osbysjön ligger naturreservatet Näset. Sjön med strandområden har ett rikt fågelliv och i delar gäller beträdnadsförbud under en del av året. Själva ön är skogsklätt med visst bete och har tidigare varit mer intensivt betat.

Flera strövstigar i området gör det lättillgängligt. Det finns även ett fågeltorn strax söder om parkeringen.