Pestbacken

Pestbacken - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Strax söder om motorvägen söder om Gualöv ligger naturvårdsområdet Pestbacken. Området består av en sanddyn i tallskog där det under 1700-talet anlades en pestkyrkogård. Den markanta sanddynen är främst skyddad för att bevara sanddynen men floran i området är också intressant.