Torsebro

Torsebro - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Vid det gamla krutbruket Torsebro norr om Kristianstad finns ett stort antal gamla träd. Dessa har bevarats som ett skydd för explosionsrisken och utgör idag en unik miljö för framför allt insektfaunan. Området har också stora kulturhistoriska värden och nås lätt med cykel från Kristianstad.