Tosteberga

Havsörn

Ung havsörn. Bild tagen av Hans Cronert

Varje vinter reser människor från alla håll för att komma till Tosteberga. Visst är promenaden längs den dramatiska kustlinjen fantastisk, men för många människor som samlats här gäller bara en sak; att få se havsörn, och troligtvis inte bara en utan många!

Naturvärden
Skånes enda skärgård hittar man mellan Åhus och gränsen till Blekinge. Här, bara ett par mil från Kristianstad, Åhus och Sölvesborg ligger Tosteberga. På området finns både vacker klippstrand, dramatiska kärr och prunkande strandängar. Strandängarna har så speciella naturvärden att de har blivit utnämnda till både ett naturreservat och EU:s Natura 2000-område för speciellt skyddsvärda arter. Detta reservat, som smidigt nog kallas för Tosteberga ängar, bjuder på fantastisk blomsterprakt under våren. Här finns bland annat många olika typer av orkidéer och andra mycket sällsynta växter som till exempel fältnockan. Även insektslivet är mycket rikt och varierat med mycket fjärilar och skalbaggar.

Tosteberga ängar - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Närmast havet trivs många vadarfåglar och en hel del trevliga arter som näktergal, strandskata och rödbena häckar i området. Även vintertid finns intressanta fåglar att se då många arter rastar i området under fågelsträcken. Men en fågel överskuggar alla andra; havsörnen. Tosteberga är ett av få områden där ett besök vintertid nästan garanterar att få syn på havsörn. Väldigt många havsörnar använder nämligen Tosteberga som övervintringsställe, och det är mycket vanligt att få syn på dem sittandes på stenar i havsbandet. Särskilt hårda vintrar har man här chansen att se många, inte sällan mer än tio havsörnar på samma gång.

Besökstips
Vill man vara ännu säkrare på att få syn på en örn anordnas vandringar och örnsafaris vintertid. Naturskyddsföreningens lokalkretsar brukar ordna med gratis vandringar varje år. >>Läs mer

St-Per

St. Pers nycklar växer i stora mängder i kärret

Är du mer av en blomsterperson så kan Gyetorpskärret vara ett trevligt besöksmål. Kärret ligger en knapp kilometer norr om naturreservatet. Här finns nämligen fantastiskt många orkidéer, kärret är faktisk känt som en rik orkidélokal sedan 1891. Här hittar man flugblomster, Jungfru Marie nycklar, ängsnyckel, brudsporre, honungsblomster, nattviol, kärrknipprot, St. Pers nycklar och majnycklar. Det är bara att ta fram orkidéboken och börja kryssa, eller varför inte bara sätta sig ner och njuta av den fantastiska blomsterprakten och insekternas surr.

Vägbeskrivning
Se karta. Regionsbuss nr 558 går mellan Kristianstad och Nymölla via Bromölla. Hoppar man av på ändhållplatsen ”Nymölla centrumhuset” är det ca 2 km att gå till Tosteberga ängar. Promenera längs vägen Tostebergavägen söderut så ser du en skylt mot Reservatet. Tosteberga ängar är beläget vid kusten ca 6 km söder om Bromölla. Man kan t ex vika av söderut mot Nymölla vid Gualöv, och i Nymölla köra söderut (mot Östra Ljungby). Efter drygt 2 km finns vägvisare till Tosteberga ängar.

Tänk på
I reservatet Tosteberga ängar finns två markerade slingor att följa som är 1,2 respektive 2,5 km. Det finns vissa restriktioner i ett naturreservat, men visar man bara allmän hänsyn brukar man klara sig bra. Tänk däremot på att alla Sveriges orkidéer är fridlysta, även utanför reservatet får du alltså inte plocka dem.