Bjärekusten

102-bjarekusten-imgp0992Längs stora delar av Bjärekusten sträcker sig ett långt naturreservat. Fortfarande finns omfattande strandhedar kvar och reservatet bildades bland annat för att begränsa fritidsbebyggelsen på hedarna. Här finns något för alla smaker vare sig man är intresserad av natur, kultur eller geologi.

Naturupplevelserna är storslagna och här finns många speciella arter att upptäcka. Mest känt är Hovs Hallar i norr där kusten är som brantast med vidsträckt utsikt och klippor och rasbranter. Kusten är flackare längre söderut med långa klapperstensfält. Här finns även fina strandängar och fäladsmarker som hävdats som bete under långa tider. Omväxlande biotoper ger en stor mångfald av arter bland växter och djur.

Bjärekustens naturreservat nås enkelt från de kustnära vägarna från Ängelholm eller Båstad. Det finns flera parkeringar.  Det finns även bussar som trafikerar området. Skåneleden passerar längs kusten.

Referenser: Från Ven till Hallands väderö, Vägen till naturen