Hallands Väderö

103-hallandsvaderoHallands Väderö sticker upp sina gnejsklippor ur Kattegatt som en sista utpost av Hallandsåsen. Människan har använt ön under flera tusen år; jakt, fiske, bete och svinuppfödning. Med sin speciella historia och enorma växt- och djurliv är ön en av de riktigt klassiska sevärdheterna i svensk natur. Dessutom är ön med sina häftiga klippor och vita stränder en perfekt plats för badgäster, tre kilometer utanför Torekov. Vid ett besök har man också stor chans att se andra badgäster i form av sälar.

Naturvärden
Trots att ön bara är 310 hektar visar den upp många skilda naturtyper. Här finns dramatiska stränder med klippor och block, men även ljuvliga sandstränder. Små flacka marsklandskap hittar du på öns allra nordligaste och sydligaste delar. Häftiga klapperstensfält med enbuskar, slån, björnbär och kaprifol breder ut sig lite varstans på ön, medan de inre delarna består av skog och alkärr med välutvecklade socklar. Se karta längst ner.

Hallands_väderö_skog

Promenad i bokskogen en tidig vår

Hallands Väderö har många gamla träd, och en del av ekarna räknas som några av de största träden i Skåne! Tack vare de stora gamla träden är artrikedomen riktigt hög. Ca 600 blomväxter och ormbunkar växer på ön, och många är riktigt sällsynta. Även bland mossor och lavar finns många arter att välja bland, en del är rödlistade, som t ex kustkrypmossa och lavarna lunglav, skånsk porina och gammelekslav. Ovanliga insekter som bokoxe, taggbock och läderbagge kan räknas till öns mångfald.

Ön är en välkänd plats för fågelskådare, en mängd fåglar häckar nämligen på klipporna och i skogen.  Bland annat tobisgrissla, sillgrissla, tordmule, silltrut, fisktärna, skogsduva, korp och skärpiplärka. Olika arter av flyttfåglar, som havsörn, toppskarv, stormsvala, skedstork och silkeshäger kan ses flyga förbi här. Vår och sommar fylls luften av att olika sångare, bland annat näktergal, försöker överrösta varandra.

Föredrar du att spana på större djur är det vanligt att se knubbsäl om du beger dig till öns västra del. Många kommer riktigt nära sälarna som brukar ligga och vila på klipporna eller simma i vattnet en bit ut.

Besökstips
Folk har besökt ön för nöjes skull sedan sent 1800-tal. Huvudsyftet brukar vara att vistas i vacker natur, bada och vandra på någon av de många lederna.

Det finns många gamla byggnader som är trevliga att besöka på Hallands Väderö. Eftersom ön har ägts av Torekovs församling i 800 år är byggnaderna och de gamla träden väl dokumenterade i skrift och bild. Det finns en gammal fyr, smedja och kyrkogård som kan dateras till flera hundra år tillbaka i tiden. Överallt finns gamla murar som skvallrar om tiden då merparten av ön betades av får och kor. Tack vare kaféet och toaletterna på ön blir besöket bekvämt.

Hallands_Väderö_båt_forweb

Ankomst till ön på Annandag Jul 2008

Naturskyddsföreningen Bjäre m.fl. brukar varje Annandag den 26:e december anordna en gratis julvandring på ön. Läs mer om det på Naturskyddsföreningen Bjäres hemsida.

Soldatboken är ett spännande träd som vittnar om att besökare ibland lämnar spår efter sig. Boken står mitt på ön och hela dess släta bark är full av inristningar, både nya och gamla, trots att det idag är förbjudet. Det äldsta årtalet som hittills gått att tyda på boken är 1829, och de kanske mest sevärda ristningarna gjordes under första världskriget då en tropp soldater var förlagd på ön. De släppte fram sina konstnärliga sidor genom att rista in ett par självporträtt i barken, därav namnet Soldatboken.

Besokskarta_Hallands_Vadero-page-001

Besökskarta. Klicka för pdf

Vägbeskrivning
Från Torekov till Sandhamn på Ön går turbåtar med Väderötrafiken, sommartid enligt tidtabell och under övrig tid efter beställning. Vid Kappelhamn finns en alternativ tilläggsplats. Överfarten tar en knapp halvtimma.

All typ av ankring i Sandhamnsbukten är förbjuden.

Tänk på
Sälskyddsområdet har tillträdesförbud hela året. Fågelskyddsområdena är fredade mellan 1 april och 15 juli. Fartbegränsning till högst 7 knop gäller farvattnen närmast Väderön. Ovanstående områden framgår av sjökort och informationstavlor i Torekovs hamn.

Källor
– Sällskapet Hallands Väderös natur
– Svenska Kyrkan – Hallands Väderö
– Hallands Väderö – naturen och historien av Urban Ekstam och Nils Forshed

Ingrid Camper