Kronoskogen

Kronoskogen Foto Per Blomberg/skånska bilder.Mellan Ängelholm och Skälderviken finns ett sandigt och småkulligt skogsområde som kallas Kronoskogen. Den centrala delen förvaltas av Region Skåne som ett strövområde. Skogen härstammar från 1700-talet genom Sveriges första statliga naturvårdsprojekt. Projektet gick ut på att plantera skog för att hindra sandflykten sedan områdets vegetation förstörts av för hårt betestryck. Tallskog ersatte ädellöven och idag har skogen en tallhedskaraktär med olika ris som ljung, lingon, blåbär och kråkbär. Intressanta arter inom området är orkidén knärot, kärrviol, topplösa, strandklo, svärdslilja, dvärghäxört, ängsruta samt storrams.

Närmast havet finns en fin sandstrand lockar till bad sommartid. Mellan sandstranden och skogen finns ett dynlandskap som skapats av vatten och vind. Dynerna sträcker sig 4 kilometer längs kusten och är mellan 2 och 9 meter höga.

Flera parkeringar finns i området.

Läs mer här.

Referenser: Naturen i Ängelholmsbygden