Kullens havsbad

Kullens havsbad Foto Per Blomberg/skånska bilder.Strax norr om Höganäs ligger naturreservatet Kullens havsbad. Området ligger längs havet och har en udde som sticker ut i havet. Här samlas många fåglar och udden har beträdnadsförbud delar av året. Området är en populär badplats sommartid.

Parkering finns vid kustvägen och bussförbindelser är goda mellan Höganäs och Mölle.