Mölle fälad

Äng, backe och berg

Kullaberg är ett av Sveriges mest kända naturobjekt (inte minst i Dan­mark) och smultronställen är inte svåra att finna – de finns överallt.

Mölle fälad eller Möllehässle består av steniga men gröna strand­ängar eller kusthedar, under lång tid hållna i gott skick avKlockgroda vid Mölle fälad - Foto: Bo Petersson betande mulor. Fem småpölar glittrar strax innanför strandlinjen och till dem har naturskyddsåtgärderna länge koncentrerats. De förklarades som naturminnesmärke 1951 och både de och de omgivande markerna blev naturreservat 1956. Främsta orsaken till fridlysningen var pölarnas eminenta invånare, klockgrodan, som här länge hade sin enda före­komst. Hur den kom dit är okänt, liksom hur den kom tillbaka efter att ha försvunnit 1960. Numera ljuder i alla fall klockklangen under varma vår- och försommardagar från de grunda dammarna. Bäst lyssnar man på denna sällsamma konsert på lite avstånd – naturskyddsföreningen vädjar om försiktighet och hänvisar till reservatsbestämmelserna.

Mölle fälad kan nås via Lerhamn där det finns parkeringsmöjligheter. Det går också att parkera i södra delen av Mölle för att komma ut på den norra delen av Mölle fälad. Cykelvägen mellan Höganäs och Mölle går i östra kanten av området och regelbundna bussförbindelser finns till Mölle från Höganäs. (Referens: Länsstyrelsen i Skåne)