Mölle fälad


Kullaberg är ett av Sveriges mest kända naturobjekt och smultronställen är inte svåra att finna – de finns överallt. Mölle fälad är ett av dessa och väl värd en omväg året runt. 

Mölle fälad utgör den norra delen av ett naturreservat som sträcker sig från alldeles söder om samhället Mölle ned till Lerhamn i söder. Möllehässle heter reservatet som består av steniga men gröna strand­ängar eller kusthedar, under lång tid hållna i gott skick av betande mulor. Fem småpölar glittrar strax innanför strandlinjen och till dem har naturskyddsåtgärderna länge koncentrerats. De förklarades som naturminnesmärke 1951 och både de och de omgivande markerna blev naturreservat 1956.

Naturvärden
Främsta orsaken till fridlysningen var pölarnas eminenta invånare, klockgrodan, som här länge hade sin enda före­komst i landet. Numera ljuder klockklangen under varma vår- och försommardagar från de grunda dammarna. Bäst lyssnar man på denna sällsamma konsert på lite avstånd – Naturskyddsföreningen vädjar om försiktighet och hänvisar till reservatsbestämmelserna.

Fågelrikedomen är ganska god året om, med häckande vadare som tofsvipa och öppenmarksfåglar som törnskata och stenskvätta. Under sträcket både höst och vår rastar inte sällan mycket vadare och många sällsyntheter har setts här genom åren.

Vegetationen präglas av det kustnära läget med en flora som är anpassad till saltrik miljö. Kustarun är en rosa sällsynthet och tittar man mer ner än upp kan man under vår och sommar hitta en och annan orkidé.

Vägbeskrivning
Mölle hässle kan nås via Lerhamn där det finns parkeringsmöjligheter. Det går också att parkera i södra delen av Mölle för att komma ut på den norra delen av Mölle fälad. Cykelvägen mellan Höganäs och Mölle går i östra kanten av området och regelbundna bussförbindelser finns till Mölle från Höganäs.

Tänk på…
att området är ett reservat. Se vilka föreskrifter som gäller för området på skyltarna eller på länsstyrelsens hemsida.

Läs mer
Länsstyrelsen i Skåne
Länsstyrelsen i Skåne (skylt)