Pålsjö skog

Pålsjö skog Foto Per Blomberg/skånska bilder.I norra Helsingborg finns ett gammalt skogsområde som är ett populärt strövområde. De gamla träden har också ett mycket rikt djurliv med många hålhäckande fåglar och insekter. Skogen domineras av bok och ek och växer på en platå som är genomskuren av djupa raviner. På våren är skogen vit av vitsippor men det finns även gulsippor, gulplister och gullpudra.

Området är lättillgängligt med stadsbuss och cykel från Helsingborg. Längs landborgen går en vandringsled från centrala delen av staden. Kommer man med bil kan man parkera i den nordöstra kanten av skogen med infart från Mariastaden.

Referenser: Floran i Skåne, Länsstyrelsen i Skåne