Sandön

Sandön - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Vid Vegeåns utlopp i Skälderviken ligger sandreveln Sandön. Ön har bildats genom att Vege å för med sig sand ut i havet och den ändrar ständigt form och storlek. Mynningen till Vege å är ett delta och i Sverige är det ovanligt.

Sandön är framför allt en mycket bra fågellokal tack vare sandstränder, dybankar, vassområden och en ofta påtaglig vattennivåskillnad. Änder, vadare och flera måsfåglar ses året runt här. Vid starka västvindar ses havsfåglar. Häckar gör brun kärrhök, vattenrall, skärfläcka, strandskata, småtärna och fisktärna.

Observera att det råder beträdnadsförbud på den västra delen året om. Den östra halvan, dit man kan promenera på en bro, är tillgängligt året om för för att bada och sola på ön. Se exakt vad som gäller här.

Sandön ligger inom Jonstorp-Vegeåns mynnings naturreservat.

Parkering och bussförbindelse finns i Utvälinge.

Referenser: Från Ven till Hallands väderö, Skånsk skådarguide, Naturen i Ängelholmsbygden