Segelstorp

Segeltorps fäladFälad på Bjärehalvön
Den 16 augusti 1912 inköpte vår förening Segelstorp 7:2 av Pauline Larsson. Anledningen till köpet kan utläsas ur styrelsens verksamhetsberättelse 1910-1911 (Skånes Natur Årsbok 1912):

“under det arbetsår redogörelsen omfattar har ett mycket allvarsamt angrepp riktats mot den starkt sönderskurna klippkusten vid Hallandsåsens nordvästra hörn, Houfs ‘hallar’. Sedan någon tid har längst mot N. vid Burdushall, pågått försök med stenbrytning. Försöken hade emellertid ej slagit väl ut, och naturvännerna började hoppas, att ‘hallarna’ voro räddade för denna gång. Under september 1911 fick man emellertid höra, att tyska spekulanter ämnade inköpa ifrågahavande strandremsa för att här förädla Hallandsåsens gnejsgranit till gatsten och makadam.”

“Sedan ofvanstående nedskrefs, ha förhållandena ändrats, i det nämligen de tilltänkta köparna efter närmare undersökning af bergartens beskaffenhet, af lastningsmöjligheter o s v kommo till det resultat, att köpet ej borde afslutas. F n äro således ‘hallarna’ räddade. För att emellertid kunna med tillräckligt eftertryck säga sitt ord, då Houfs ‘hallars’ öde skall afgöras har Skånes naturskyddsförening genom köp af en hemmansdel i Segelstorp ingått som meddelägare”. Den 8 mars 1953 bytte föreningen bort sin hemmansdel mot Segelstorp 7:13 och andel i den för Segelstorps by samfällda strandmalen. Fastigheten består av ett stycke hedmark som än idag är en del i en större betesallmänning. Sedan 1971 ingår den i Bjärekustens naturreservat.

Texten om Segelstorp är skriven av Berith Cavallin och hämtad ur vår årsbok från 1985 med titeln “Från Hovs hallar till Hörjel”.
Ingår i Bjärekustens naturreservat. Ta Öresundståg till Båstads station sen regionbuss 525 till Torekov. Från Torekov är det gångavstånd till reservatet.