Skäret

Skäret - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Öster om Arild finns flera naturreservat längs kusten. Landskapet är varierat med små odlingsmarker, hagmarker, dungar och strandhedar. Berget går i dagen i sluttningen mot kusten, på sina ställen i dramatiska former.

Detta kustlandskap visar Littorinahavets strandvallar med rundade klapperstenar och raukar som utformats i urberg. Ovanför stranden består landskapet av åkrar, spridda skogsdungar med ek, björk och tall och rester av en uråldrig ljungenefälad. Inåt land reser sig berget brant och bjuder på en härlig utsikt över Skälderviken och Bjärehalvön.

Skäret ligger utmed vägen mellan Brunnby och Jonstorp. Parkering finns i Skärets hamn. Flera parkeringar finns dessutom i anslutning till kustvägen där buss också trafikerar.

Referenser: Floran i Skåne, Vägen till naturen i Skåne