Svedberga kulle

Svedberga kulla - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.I det öppna odlingslandskapet norr om Helsingborg sticker den skogsklädda Svedberga kulle upp med sin markanta profil. Området är skyddat som naturreservat och har flera strövstigar som gör det lätt att upptäcka naturen. Från hagmarken i norr har man vid utsikt över kringliggande slättlandskap.

Parkering finns på västra sidan.