Trollehallar

Trollehallar - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Vid Rössjöns nordöstra strand ligger den spännande ravinen Trollehallar. En djup spricka i Hallandsås sydsluttning har skapat ravinen som har omfattande blockhav i några branter. Nere i ravinen finns ett speciellt mikroklimat som bland annat gynnar mossfloran.

En mindre parkering finns vid vägen längs Rössjöns norra strand.