Truls lid

Truls lidTätt inpå Brunnby samhälle reser sig en liten knalle, lätt att undgå då man kommer farande, med hav och berg i sikte åt ettdera hållet. Namnet Truls lid har skiftat genom århundradena med Trolls hög som ett av det tidigare, men vem den först gravsatte egentligen var är inte riktigt utrett. I vilket fall som helst stärks den naturliga kullens höjd av fyra rejäla bronsåldershögar. Som alltid är sådana placerade i landskapet med vid utsikt långt ut i omgivningarna. Trots att toppen på den största högen inte når mer än en ganska måttlig nivå ser man vida ut över den växlande men söderut flacka Kullabygden. En äldre man, som gående med sin cykel stretade uppför landsvägen, satte sig på en bänk i nedre delen av backsluttningen, njöt av det härliga pano­ramat för att efter en kvart äntra cykeln och åka hem igen – en tydligen oumbärlig stund i tillvaron. Den rofyllda miljön mellan de gröna gravkupolerna präglas också av de gamla ekarna som spänner sina kronor över det hela.