Örups kalkkärr

 

Ett lättillgängligt rikkärr med unik flora.

Örupskärret (1,3 ha) inköptes av Naturskyddsföreningen 1952 och fridlystes året efter. År 1985 hotades betesmarkerna runtom kärret av granplantering, men på initiativ av föreningen inköptes området av Naturvårdsverket.

Naturvärden
546418_10150904173455042_2066207779_nÖrups kalkkärr är en källmyr med kalkutfällning i rännilarna och en mycket kalkälskande vegetation. Bland särskilt intressanta växter finns här både knappag och axag, både blåtåg och trubbtåg och flera orkidéarter som majnycklar, ängsnycklar, Sankte Pers nycklar och kärrknipprot. Andra karaktärsväxter är majviva, slåtterblomma och tätörtI kärret växer också större eller mindre mattor av kalkälskande mossor som kalkkammossa och praktmossa.

Om växterna i Örups kalkkärr skall fortleva krävs att marken betas lagom, att näringstillförseln hålls låg och att betesdjuren inte trampar sönder marken och tuvorna alltför mycket. Det är alltså en delikat balansgång att gå. Vissa år har därför resultatet inte varit helt tillfredsställande, men från slutet av 1980-talet tycks det som om betestrycket varit ganska lagom. Sedan Naturvårdsverket köpt marken runt om kärret har hela området betats gemensamt och det har gett ett bättre resultat.

Vägbeskrivning
Örups almskog och kalkkärr ligger 4 km söder om Tomelilla. Kollektivt: Ta Skåneexpressbuss 5 till Tomelilla station. Byt till Skåneexpressen 4. Hoppa av vid Benestad Övrabyvägen och gå till vägkorset strax söderut. Gå mot Övraby och fortsätt ca 1 kilometer tills du har Örups almskog och kalkrikkärret på vänster sida.

Från parkeringen går det flera stigar, både genom skogen och ut i kärret. Man kan också gå på vägen genom skogen.

Besökstips
Här beskriver vi kalkkärret som ett separat besöksmål, men det sitter ihop med Örups almskog, som därför lämpligen besöks det med.

Tänk på/notera
Undvik att gå in i beteshagarna med hund under den tid på året då korna är ute.
Området är naturreservat.

Läs mer
– Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lunds Botaniska Förening 2003.
Länsstyrelsen

Texten skrevs ursprungligen av Berith Cavallin till vår gamla informationsfolder, men har uppdaterats och reviderats av Magnus Billqvist.

135320_10150120985520042_4712737_o