Örups kalkkärr

546418_10150904173455042_2066207779_nPrunkande orkidéer i Örups kalkkärr
Örupskärret (1,3 ha) inköptes av Naturskyddsföreningen 1952 och fridlystes året efter. År 1985 hotades betesmarkerna runtom kärret av granplantering, men på initiativ av förbundet inköptes området av Naturvårdsverket.

Ett extremt rikt kalkkärr
Örups kalkkärr är en källmyr med kalkutfällning i rännilarna och en mycket kalkälskande vegetation. Bland särskilt intressanta växter finns här både knappag Schoenus nigricans och axag S. ferrugineus, både blåtåg Juncus inflexus och trubbtåg J. subnodulosus och flera orkidéarter som majnycklar Dactylorhiza majalis, ängsnycklar D. incarnata, Sankte Pers nycklar Orchis mascula och kärrknipprot Epipactis palustris. Andra karaktärsväxter är majviva Primula ferruginea, slåtterblomma Parnassia palustris och tätört Pinguicola vulgaris. I kärret växer också större eller mindre mattor av kalkälskande mossor som kalkkammossa Ctenidium och praktmossa Drepanocladus revolvens.

Kalkkärret kräver omsorgsfull skötsel
135320_10150120985520042_4712737_oOm växterna i Örups kalkkärr skall fortleva krävs att marken betas lagom, att näringstillförseln hålls låg och att betesdjuren inte trampar sönder marken och tuvorna alltför mycket. Det är alltså en delikat balansgång att gå. Vissa år har därför resultatet inte varit helt tillfredsställande, men från slutet av 1980-talet tycks det som om betestrycket varit ganska lagom. Sedan Naturvårdsverket köpt marken runt om kärret har hela området betats gemensamt och det har gett ett bättre resultat.

Texten om Örup är skriven av Berith Cavallin och hämtad från vår informationsfolder. Ladda ner vår folder med vägbeskrivning och karta över (pdf 154 kb).

Örups almskog och kalkkärr ligger 4 km söder om Tomelilla. Ta Skåneexpressbuss 5 till Tomelilla station byt till Skåneexpressen 4 hoppa av vid Benestad Övrabyvägen och gå till vägkorset strax söderut. Gå mot Övraby och fortsätt ca 1 kilometer tills du har Örups almskog och kalkrikkärret på vänster sida.